2018. június 14., csütörtök

Teljesség-átiratok (72.)


Kemény Zoltán: Emlék, 2018
A menny, pokol, tisztítótűz körei
A tisztítótűz: a menny és pokol harca, csupa változó alakzat, csupa múló jellegzetesség, A menny és pokol végleges, tagolatlan, bontatlan: egyik a végtelen teljesség, túl a „sok”-on, minden gazdagságon; másik a végtelen hiány, túl a „kevés”-en, minden nyomorúságon.
A mennyben és pokolban nincsenek különbségek, bennük minden azonos; mégis szólhatunk a menny és pokol köreiről és alköreiről, tagozatairól: mert más és más minden üdvözültnél s minden elkárhozottnál az a lépcső, mely őt a jelenségvilággal összeköti; hiszen minden lépcső aszerint alakul, amiképpen gazdája a jelenségvilágban működik. Aki üdvözült, vagy elkárhozott már nem egyén, már nem külön-lény; de lépcsője éppúgy egyéni, amiképpen ő is egyén a jelenségvilághoz való viszonylatában. Nincs két egyforma lépcső, de vannak köztük csoportos hasonlóságok: ezek a menny és pokol tagozatai.vetülő emlék-
gyűrődések papírján
kegyelmi foltok


egy eljövendő formált teraszán ücsörögtök
ez nem a pokol, mert nem vagy egyedül; és
nem az üdvözülés, mert még vagy -

és van a sorstársad is, a barátod, akinek
a jövendőálmán terpeszkedhetsz, mint
valami oda nem illő, elviselt kelés -

szemben délen, délnyugaton, délkeleten
villám-ízekre szedett egek fénylenek fel
ütemesen egy ítélet idejében -

Budaörs lehet, vagy Dél-Buda, most az
ítélet túlzásaiba eső vizei alatt; kis helyi
Özönvíz hömpölyög a dimbeken-dombokon -

élvezitek az enyhülésbe visszahűlt szellőt
a számotokra jól megérdemelt alkonyt, és
kerti fotelből katasztrófa-turistáskodtok -

már nem is kell utazni hozzá, ez jó,
hallod, ez jó, hogy utazni se kell, és
házhoz jön a katasztrófa -

összegyűrődtök a látványtól és a szavaktól
mind a kettő magában hordozza egy 
menny-pokol tisztító köreit:

olyanok vagytok, mint a lenyomat a
mérnöki pontossággal rajzolt időn, amit
egy figyelmetlen Isten a zsebében felejtett -

és egy másik véletlenül kimosta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése