2018. május 20., vasárnap

Teljesség-átiratok (68.)


Robert Högfeldt festményeA teljesség

Van Isten? Nincs Isten? – Abban, ami független a tértől, időtől és minden káprázattól: a Van és Nincs ugyanaz. Van öröklétem? Nincs öröklétem? – Túl a téren, időn és minden káprázaton: a lét és a nem-lét ugyanaz.
Minden ismereted csupán arra jó, hogy a változók közt eligazítson, de a változatlanról nem nyújt semmi bizonyosságot. Ismeret csak a változóban van és csak a változóról, mert benne külön-külön vizsgálható a Van és Nincs, helyes és helytelen, domború és homorú; de a teljességben mindez bontatlanul azonos, ezért nincs benne semmi megnevezhető. A teljesség nem egy és nem több, nem én és nem más, nem valami és nem semmi.
Ha a teljességet ismerni akarod, ne kérdezz semmit mert rá vonatkozólag minden „igen” és „nem” ugyan azt jelenti; hanem merülj önmagadba, személyed alá, s ahol nincs tovább, ahol minden mindennel azonos: ez a teljesség.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)
vásott kölyökhad,
képzeletbeli bűnök:
almaevések -

hogy őrzi
a folyvást változó
örökét - saját magától?


fejed fölött a végtelen. ha teljes:
nincs benne életed, hogy énekelhess

fejed fölött határtalan. a semmi:
anyagcsomón állsz, hogy legyen mit enni

fejd fölött. felnézel. nem tehetsz mást -
tér-feleden túl lesel időaranylást

fejed fölött a végtelen. s alatta
fekszel testnyílásokban elszopogatva

fejed fölött a bármeddig - előle
bújnál újabb és újabb születőbe

fejed fölött határtalan. s te látod
jelentéktelen parányiságod

fejed fölött. felnézel. hogyha fel -
a sejt mindenségkalapot visel

fejed fölött a végtelen. ha teljes:
nincs benne éneked, hogy életelhess

mindenség - egy
el nem sírt kölyökördög-
könnycseppben is elfér

2018. május 19., szombat

Zen-fotók: Haller Szabolcs (1.)


Izland, Május

(hit)
Emberléptékű
tér - neki, külön. Lakja.
Nem nyomja össze.


(fohász*)
emberléptékű
tér - neki, külön... lakja...
ne nyomja össze...*


(katedrális)
Végtelen elől kis
gyóntatófülkékbe,
deszkafal-csukott szemű
neki-szenteltbe térdelsz -
végzeted elől.
*inog bennem, hogy ez a zárójeles cím nem inkább kétely e - elgondolkodtató, hogy a fohászt mennyiben szüli a kétely... és mennyi része van abban, ha tereket raksz - neki.

2018. május 18., péntek

Teljesség-átiratok (67.)


Vlagyimir Fokanov: Woman Carrying a Bull
Az Isten
Az ember, akit jönni-menni látsz: zárt, egyéni; s az emberalkat legmélyebb rétege nem zárt, nem egyéni, mindennel összefüggő, azonos a minden alakzat mélyén rejlő egyetlen létezéssel.
Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség: a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség: az Isten. 
Külön-külön határok csak a térben és időben vannak; ami tértelen, időtlen: bontatlan. A személyiség burkából kiemelkedő emberi lélek azonos az Istennel, mint a csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel.
Az ember, mikor zártságból megszabadul, háromféleképpen látja az Istent: mint „van”-on túli, vonatkozás-nélküli lényeget; mint a mindenséget beburkoló és telesugárzó szerelmet: s mint a véges személyiség leomlása után felragyogó végtelen lelket.
Az Istenbe-olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nemkívánatos, nincs többé semmiféle fokozat; minden végtelenül és kívánság nélkül szeret. Számára minden ugyanegy: minden a Teljes-Változatlan, melyből a számtalan változó jelenség árad. Isten tartalmazza a mindenséget, s a felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)

Én. Inkább elra-
bolnám magamba az Is-
tent. Tente. Tente...

jönni-menni rabolni ölni-enni
ennyi ennyi ennyi csak ennyi csak ennyi -
időben térben térben időben térden
azt ott megeszed? nem kéred? kérem! kérem!

beburkol zárvány vége nincs véges járvány
tenyerem bőröd - tapogatható szivárvány
kívánság szeret és szeret a kívánság téged
zárulj be rajtam csukódj be éget! éget!

külön-külön határok lépésszinkópa
vállon az istenke nyög izzad Európa
tértelen időtlen bontatlan csomagban kéne -
jaj hova cepeled bikuci hímtagját néne?

falatka isten szájpadlásra ragad vasárnap
adj teljes levegőt hátha majd visszafúj a sárnak
jó bőr ez jó bőr - magamra húzom majd telente
mocorogsz nehéz vagy szunyálj el tente te tente...

2018. május 17., csütörtök

Jégföld


Haller Szabi képe
nem zömülő szó helye, bordák
nem zömülő szív helye, ágas
hullámon, szele meredek hátán
vágtass!

nem simuló part kőheve-gőzét
folyton-tusa ízét, a mesét -
rád lógó párás leves-ég
velejét levegőznéd

ez a nem szelídült táj: mesekompót,
ha reng alattad: troll emelget -
szörnyanya tapogatja fiát
ha énekeltek -

nem zömülő szó helye, ágas
nem zömülő szív helye, bordák
hullámtaraj-éh csendek
lakatolnák -

furcsa, hogy itt-most annyi az ének
annyi remek hang szaporáz
szavakat az éji
zenének -

furcsa, hogy itt-most annyi az ének...
pedig a hajót most is
hideg öblükkel csalogatják
a szirének.2018. május 16., szerda

Zen-fotók: Sasa Gyökér (41.)


Tree's breath (May, 2018)
beleörülni
csak úgy beleörülni
nevető égbe -


vezessen szélbe szórt*
magvak akárhová
is érkezése

*valaha egy hangmintában már éledezett ez a kép alá kívánkozó pár szó

2018. május 15., kedd

Fej, vagy írás

Timinek, betegség idején

a kiürülésben végül
felfénylő szépséges mélység
környékez napok óta.

hogy minden fordítva van.

töltekezéssel eltömött
időlegesen eltömött lukak vagyunk
egy túlságosan sok helyen szaggatott
időnek tűnő szöveten.

a befogadás ízeit ejtő
fel- és megidézést álmodozó
puszta hasadások.


a bőröd közelsége borzong a bőrömön, pedig
nem is vagy itthon.
milyen jókor juttatod az eszembe:
hogy minden fordítva van.

ugyanazt az egy érintkezést keressük
keringünk megtörténte ténye:
íze körül.

tudjuk hogy ez is mű lesz
megigazított igazi:
olyan, de mégsem -

mint amikor nem a saját anyagából
foltozod össze a hasadást.
2018. május 13., vasárnap

2018. május 12., szombat

Innováció

Nagy Nikolett, Domoszlai Dávid és Benkő Balázs verse


...a LED működési elve
hasonló folyamat, 
csak ott elektron lép át egyik pályáról a másikra 
és a plusz energiát nem hő, 
hanem fény formájában adja le, 
ahogy a hordozó kristály részecskéivel ütközik.

A LED világítás eszerint
nemcsak energiatakarékos és
szennyezésmentes,
nemcsak hőszegény avagy ideális esetben
teljesen hőtermelésmentes,
fény formájában leadott ökonóm
kristályragyogás,

hanem az anyag atomi szinten előidézett
a látható tartományban kiteljesülő
legtisztább sikolya.

kikényszerített atomi kilégzés,
gerjesztéssel kényszerített csikordulás az
elektron pályacseréje mentén -
ugyanis száz, hogy nem érzi jól magát,
olyan lehet mint a helyváltoztatásra
kényszerített részeg, nem csoda
hogy fényt okádik közben,

hiszen némi lázas, lelkes pauza után
mindenki a nyugit szereti, nem azt, ha
felbasszák az agyát.

A LED működési elve, hogy az elektront magasabb
energiaszintű pályára kényszerítik, hogy aztán
amikor visszazuhan, ezt az energiatöbbletet
foton formájában kibocsájtsa. 
Tehát először beszívatod, hogy aztán
kifújja.

A kristályszerkezet hatására a sikoly
megjelenik a látható tartományban,
a környezet ezt a látható tartományban 
megjelenő sikolyt befogadja -
én például hálásan, mert
az elképesztő méretű, pont kellő
távolságban elhelyezett atommáglya
még nem ért a horizontra, és
a sikoltó elektronok nélkül
nem látnám a csikorgó toll által
összepréselt fa- és rongytörmelékre 
vicsorgó betűket.


kifinomult
kényszer-intézkedéseink
fényt sikoltanak

lámpásod fojtó,
atomi szinten sajdul
világosságot