2018. július 13., péntek

Teljesség-átiratok (78.)


Szilágy János: Teremtés
Hármas-tükör

A határok-közti léleknek érzékelhető, ami tagolt; s eszme, ami tagolatlan. A határtalan léleknek felfogható, ami tagolatlan; s tünemény, ami tagolt. A teljes léleknek csonkaság, ami tagolt, vagy tagolatlan; valóság, ami túl van a megnevezhetőn.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)
nem jel, bár jelent -
reggel egy dongó nem kért
begóniánkból
fakadó húsnak az éhes lihegések ki-be fallosza
fakadó léleknek a madárős szerelem-mítosza
észnek a formált haszonért tovaguruló forma
mind tagolás és ég el - képet reszket a korma

fakadó vérnek a csorgás mereven tartott élen
fakadó éhnek levet ízosztó sült a kenyéren
szemnek a végetlen csillagszeget izzó éj-seb
szájnak a szó - amin odamosolyoghat a végzet

lásd nem látod tagolatlan otthonod árnya fakó
hús foszlik forma avul hull emlékből ki a szó
csak a megsimogatni való Semmit nehezebb
tartani úgy - hogy még csak el sem nevezed
nem jel, bár jelent -
ős távlatok helyén a
dongózümmögés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése