2018. március 2., péntek

Teljesség-átiratok (62.)


Ogata Korin: Crows Full Moon (1710 körül)
Felekezetiesség
Sokan vannak lelkes és harcos katholikusok, protestánsok, izraeliták, kik Istent csak félig-meddig hiszik és vallásuk dogmáiban egyáltalán nem tudnak hinni, mindamellett ökölre mennek felekezetükért. A mozdonyból csak a kazánt vállalják, mely robbanékony, de a kerekeket nem, melyekkel járni lehet.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)
lyukak az égen -
miért is leplezel le
minket, telihold?
megáldom ezt a mémet
ezt a trójai vírust
szentelt vízzel behintem ezt a
propagandaelemet -

varjak ülnek reverendában egy ágon
napvisszfény-fuldoklásban mattfeketén
az igazad egy fekete lyuk
ahova mindenki más lezuhan

zakatolnak az áldott
génmanipulációk a szervezetekben
most erősebben szorítsd magadhoz önmagad
minékünk van igaza és
igazunk van minékünk
olyan jelentéktelen fémcsillanású tollpehelynyi
kis különbség

megáldom ezt a harcjárművet
az elme felkent feketülő G-pontján
legyen áldott minden fényelnyelés
csak így tanultuk az ostyát befogadni
másképp képtelenség - csak így vagyunk képesek
visszfényében mintha
nem látszó tükörben

varjak ülnek reverendában egy ágon
ha most meglátok egy papot az jut eszembe pedofil
ezt a reflektort ne világítsd a szemembe
jó hogy innentől inkább elfogy
persze majd kitelik - kitelik tőle

varjak ülnek reverendában egy ágon
ha most meglátok egy papot az jut eszembe politizál
a szószékről mintha hordó volna
üres kongó halas-hordó a nagygyűlés után
a tömeg láttára Jézus felment a hegyre és beszélni kezdett
ezek most visszafelé kántálják el ugyanazokat az imaszavakat

varjak ülnek reverendában az ágon
biztos vagyok benne hogy dögevők
hogy valamilyen vérvád megállna az ostya hold fényében
hiszen megáldod ezt a BOOT-vírust és
terjed és terjed és terjed - csak így vagyunk képesek
visszfényében mintha 
nem látszó tükörben

mert addig is egyek maradunk
a éjszakával
lyukak az égen
kinek mutatsz fel minket
ostya telihold?
a metszet testvérének egy kései, Meiji-kori atozurija (1900 körül)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése