2014. augusztus 15., péntek

Megörökített idő III.

Jász Attila
behunyt szemmel
(ANDREJ RUBLJOV. 1966)


repülés

Ha nagyon akar az ember. Tényleg tud
repülni. Ha nagyon akar. Akár. Nézheti

a világot felülről. Folyókat. Mezőket.
Dombtetőn templomot. Napfény széttört

tükörszilánkjait a vízen. Hangyaembereket
levéltutajon. Sajnos nem ez a természetes

állapota. Ezért lezuhan folyton. És ebben semmi
szimbolikusság nincs. Angyal akartál lenni.

                                                   (nem angyal akartál. lenni vagy
                                                   repülni. emberi teljesed emelve

                                                   akartál. hiszen egy részed folyton 
                                                   repül. tudod. szentségtörés fel

                                                   fény lakába cipelned a húst. a vízen
                                                   bukásod tükre fodrozódik. hited szerint

                                                   a felemelkedésed pillanatától zuhansz.
                                                   rálátni cseréptörés. elkárhozol.)


fácska
Ezt a nyírfácskát eddig észre se vetted.
Naponta mentél el mellette. De most
itt kell hagynod. Nem látod többet. Milyen

gyönyörűnek tűnik. Annak repül majd
neki az az őrült paraszt. Szárnyát és kezét
törve a templomtoronyból. Alatta hal meg.

                                                   (nem hiszem el, hogy csak egy halál van.
                                                   naponta elmentem mellette. de most
                                                   és tegnap előtt is. és holnap után is

                                                   hullanak rólam a levelek. az angyal
                                                   érkezése letöri a felnyúló ágakat. nehéz
                                                   ősz jön. belelátok az időbe. ha meghalok.)
valami
Mi hiányzik még? Félelem és hit
kölcsönös hullámverése? Ami

talán a lélek legmélyéből fakad.
A lehető legközvetlenebb módon?

Ki tudja. Valami fontos hiányzik
még a képeidből. Valami nagyon.

                                                   (mi hiányzik? egy alkotói attitűd
                                                   kamaszkorát élem. tetszelegve

                                                   hitben és félelemben. miért, uram?
                                                   miért érdemes? miért szakítsam lelkem

                                                   legmélyéből az arcod? akár öntudatlan
                                                   vizek - csak tükrözöm a tekinteted.)
lombsátor
Sáros szántóföld közepén magányos
és haszontalan öreg fa. Keménylevelű
fényes lombsátra menedéket nyújt
az esőben. A vándorszerzeteseknek.

                                                      (ijesztő, ha az
                                                      árulásból csak a vén
                                                      hársra emlékszel) 

eredeti
Elhatároztad rég. Csak azt fogod megfesteni.
Amit tényleg látsz. Amit átéltél. Nem másolsz
más ikonfestők munkáiból. Emberarcú Krisztust

szeretnél. Fáradt napfény áraszt el kihalt mezőket.
Ökörnyál úszik. Fennakad levéltelen bokrokon.
Pókhálósan töredezik a nyugodt ikonarc.

                                                      (az eredeti örök. minden belőle tükröződik.
                                                      amit látsz, amit átéltél az ő tükörképe.
                                                      nem másolsz. keresel. a legfinomabb utat.

                                                      vissza. hozzá. aki tökéletességében egy ember
                                                      arcát viselte. napfényes arca mezők fűtengere.
                                                      ecsetszál-járt út. őt árasztod újra. árasztanád.)
esőszál
Esőszálak lógnak. Sűrűn. Ez is lehetne egy történet.
Tűnődve bámulsz át a szürkés-homályos fátylon.
Nem emlékszel fontosnak tűnő dolgokra.

A zápor hólyagosra veri a pocsolyákat.
Portalanítja. Fényesre törölgeti a leveleket.
Szálazódás. Szálazódás mindenfelé.

                                                       (urunk könnye a valódi történet. lemosdat.
                                                       ha elhiszed. ha a sokasodó miértek szürkés
                                                       homályos fátyla nem takarja el.

                                                        könnye áztatja a lelógó levelek életre alázott
                                                        habitusát. a szemed előtt szálazódó időben
                                                        csak a miértjeid nem mosódnak el.)
görög
Esik a hó Moszkva külvárosában. Hideg van.
Szerzetesek bukkannak elő egy mellékutcából.

Hogyan tud annyi ember előtt festeni a Görög?
Hogyan tud festeni. Miközben bámulják?

Mindjárt itt a templom. Egyenesen fára fest.
Szinte hihetetlen. És. Hogy milyen gyorsan.                                                        (akárhol. nem vonja el a figyelmétől
                                                        semmi. isten előtt. belátva kudarcát.

                                                        a dicsőségét nála teljesebben senki - 
                                                        de ez a templom egyik arca. én látom

                                                        hogyan festi a kegyetlenségét.
                                                        aranyfényben ég. és milyen gyorsan...)

út
Mint mindig. Nehéz és hosszú. A láthatóból a lát-
hatatlanba vezető út. Egy bomló szürkegém tolla-
zata. Mindent el kell felejteni. Hogy festeni tudjál?
Nehéz lenne erre hosszan válaszolni. Mint mindig.

                                                         (a hallgatás. nehéz és hosszú. belátni az út
                                                         egész hosszát. ő nem tudja a kegyelmet festeni
                                                         én a dicsőséget nem. mert megaláz minden
                                                         bomlás. miféle dicsőség jut nekem belőled?)
madárfészek
Hófújta mezők az út mellett. Meztelen
sövények szegélyezik. Csupasz ágkezek
merednek ki itt-ott a földből. Közel a
kolostor. Sötét falai világítanak a hóban.

                                                          (a fényed elfelejtett útjain siklik
                                                           a szemem. hólepte ragyogásban
                                                           feltárul érett mosolyod. aki él
                                                           a kebleden alszik. én ébren vagyok. uram.)

pocsolyatükör
Mély tócsa tükrén a fák közt két molnárka
szalad. Kerülgetik a leveleket. Meg-megállnak.

Kitartóan sodorja őket a szél a pocsolya tükrén.
A fák koronájának tükörképén nyomot hagynak.

Karcolatot. A vizes homokon barázdabillegető
tollászkodik. Drótszerű nyomokat hagy maga

után. Faroktollai lesodornak néhány pitypang-
pelyhet. Miközben a kis ejtőernyőket csodálja.

Váratlanul a tócsa felé is tesz egy mozdulatot.
Csőrével felcsippenti az egyik molnárkát.

A lombok sejtelmes rajzolatán koncentrikus
köröcskék. Elsimulnál végre már te is.


                                                           (ágak közt két poszáta mintha táncban
                                                           lomb között kisarjadó vidám kéj

                                                           lekötözött éhed holdudvarában
                                                           tüzekre gyúl tavaszlik szentivánéj

                                                           miközben sejlő emlőit csodálod
                                                           vadul merengő, bimbain az éhét

                                                           vérbő ölekké tágul a világod
                                                           valóra tágulsz, a világba végképp

                                                           míg öntudatlan robban szégyened ki
                                                           míg öntudatlan lélegző öröklét

                                                           kiszabadulsz világba szédelegni -
                                                           rajzolgatod koncentrikus köröcskéd)
páfrányok
Sűrű páfrányok között fekszel. Onnan figyeled
a fény dárdáit. Lassan csapódnak be a párás fél-
homályban a levelek rései közé. Szemeden
keresztül vak szívedbe. Szerzetes akartál lenni.

                                                            (festő akartál. lettél. ma ezzel jár. csuhát
                                                            habitust ölt. ki alkotni akarna. levélhomályban
                                                            megragadni a fény dárdáit és visszahajítani az ég 
                                                            vak szívébe. mert azt akarod. nézzen tükörbe.)

fenyő
A térdig érő hóban egy vékony fenyőtörzs
dől lassan. Halkan reccsen. Álomszerűen
mozog a levegőben. Szinte pillanatonként
látni a fát. Miközben melléd zuhan éppen.

lélek
Lékek a folyó jegén a kolostor falai alatt.
A szerzetesek ott mosnak. Kihalászol egy
darab jeget. Tenyeredben szorítod. Amíg
el nem tűnik. Egy hónapig nem akarsz

ecsethez nyúlni. Túl sokat nézted a fél-
kész ikont. Nem látod már a színeket.
Szádba veszel inkább egy darab jeget.
Sokáig nem olvad még el. Túl sokáig.

kutya
Egy sovány kutya tántorog nyakán kötéllel
a kásás hóban. A kötél foszladozó végét hosszan
húzza. Vonszolja maga után. Hiába kergeted el.
Árnyékod követ. Fehér. Ismeretlen sötéteken át.

                                                            (miért, uram, miért? a mesteri tehetség
                                                            teljességében ugyanaz megállni, mint
                                                            a nem teljes tehetség zsákutcájában. 
                                                            agyonvert hűségem nem követ tovább -

                                                            hogy higgyek benned, amikor minden
                                                            elolvad, amit markolnék belőled?
                                                            ha a hajlékomba jössz, a számba veszlek
                                                            és meggyógyul az én lelkem.)

festék
Nem tudsz válaszolni a tanítványok kérdésére.
Festékes kezed a patakban mosod. A színek
szálanként oldódnak a vízben. Hosszúkás levelű

vízinövények lebegése a víz színén. Talán inkább
homokkal kellene dörzsölni. Így nem fog lejönni
a festék. Szinte túl kínosan vigyázol a tisztaságra.

                                                             (ne érjen hozzám
                                                             világod - ilyen mocskos
                                                             vagy? akkor te sem)
látomás
Kovácsoltvas szögekkel verik át tenyerét. A vér
lecsorog a frissen vágott nyírfakeresztről a hóra.

A domb fele átitatódott már. Akár egy Nádor
Tibor-festmény. Sötét folt terjed szét a szántó-

földeken. A távoli tömeg elégedett. Alig érthető
mormolása hallatszik: „Megfeszítettük megint!”

gyerek
A fűben fekszik. Lombszűrőn át kémleli az eget.
Szeme előtt fűszálak rezegnek. Behunyt szemmel
is látja. Amikor kinyitja, két szerzetes áll előtte.

megváltó
Belemarkol a friss hóba és mohón a szájába
tömi. Égerfák meztelen ágai között elhagyott
csókafészkek feketéllnek. Mindenki térdre
ereszkedik előtte a hóban. Belemarkolnak ők is.

                                                             (hozzád akarok érni, hogy lemossalak. 
                                                             bennünk merítkezel. testünk a tested.

                                                             viszünk kettős kötés igéjét a salak
                                                             amíg viszed helyettünk a keresztet

                                                             kit évről évre vajúdó anya szül
                                                             az évről évre értünk megfeszül -

                                                             véred hulljon a mi fejünkre. kárhozat.
                                                             kémlelt egek lombszűrője hulljon.
                                                             ragyogjon vakságig bűnünk és áldozat
                                                             voltod érettünk idén is kimúljon.)
utolsó ítélet
Nem fested meg. Nem akarod ijesztgetni
a hívőket. Nem tudod, miért. De mégsem.

A festésre kész fehér vakolaton idegesen szánt
végig sáros tenyered. Ez az alap. A testek

felülete. Ösvény a szikkadt és forró mezőn át.
Majd esőszálak verik el a port. A templom lépcsőjét.

Ha mégis megfested, csak az öröm ünnepe lehet.
Nem a büntetésé. Sugárzó arcú nőket és asszonyokat

képzelsz a falakra. Hogy még az üszkös és meg-
taposott ikonokról is derűs angyaltrombita szóljon.

                                                            (nem festem meg. mert nem hiszek benne.
                                                            mi ítélünk. csak mi ítélkezünk.

                                                            tejfehér falára nem tudást és
                                                            nem hitet festenék - csak újabb kulisszát.

                                                            eső veri a hazugságaink. csak az elázó
                                                            sáros tenyérnyom...

vakok
Szemük helyén fekete seb. Foszlott fehér ingük
csupa vér. Összekapaszkodnak. Kopogtatnak
a fehér nyírfatörzseken. Fél életedet vakon
élted le. Soha többé nem akarsz félni. Soha
többé nem akarsz festeni. Soha többé. Soha.

                                                                               ...emlékezik a vakuló egekre.)
némaság
Kutya jelzi a lovasok jöttét a folyóparton.
A gázló mellett egy tatár lovas beledől a vízbe.
Egy menekülő ló lezuhan a falépcső tetejéről.
Megölsz egy katonát. Hogy megments egy

bolond lányt. Aztán évtizedekig hallgatsz.
Mintha attól megoldódna bármi is.
Nem tudsz jobbat. Nem tudtál
eléggé vigyázni tisztaságodra.


                                                            (nem volt tisztaságom. már. akár ölhettem is.
                                                            szerethettem. hit nélkül mint az állatok
                                                            növekedésben és sorvadásban. csak megtörtént.
                                                            odakint. a rajza készen volt bennem.

                                                            miért, uram? nem jött válasz az óta sem.
                                                            ezt a kérdést többé nem teszem fel.
                                                            árnyékok partján kanyargó úton
                                                            nyomunk akár az örökös havivérzés.)

templom
A halott Feofán jelenik meg a leégetett templomban.
Égő ikonjaidat dicséri. Nyitott ablakaidat a végtelenre.

Hullni kezd a hó. Nincs is annál szörnyűbb. Mondod neki.
Amikor a templomban hullni kezd a hó. Egyenesen az

üszkös és vértől iszamós kőpadlóra. Csak egyetlen magya-
rázat van rá. Befalazták ablakaidat. Akaratod ellenére.

bűn
A legnagyobb bűn nem festeni. Tisztulni kell.
Vállalni elhívottságodat. Szenvedni a világ
bűneitől. Nem festhetsz árnyékot az ikonokra.

Hosszan füstölög a nedvesen égetett avar.
Hajnali ködök ülnek a csupasz bokrok felett.
Sokáig látszik még levelek izzó erezete.

                                                       (ítéleted megítélték. tűzzel, ahogy ígéretett.
                                                       nincs emléke. nincs értéke. kinek tennél ígéretet?
                                                       halott apa a hulló hóban. halott isten omló háza
                                                       testünk a lélek temploma. és romja, ha elfogy láza.

                                                       üszke bekormoz. holt álmaimnál melegszik a lábam.
                                                       sötétben iszamós a tűz. alvadt vér. holt artériában.

                                                       a legnagyobb bűn az árulás. ha nem
                                                       vagy önmagad. bárminek látszol
                                                       mindegy, hogyha nem -

                                                       miért nem vagy? miért nem jelen
                                                       vagy önmagad? szemernyi tisztaságból
                                                       gyúrt énegyistenem?)
harangnyelv
A harangöntés titka nem örökölhető. Mindig mindent
újra és elölről kell kezdeni. Nincs értelme különben
az elszántságnak. Szúette és repedezett ikonarcnak.
Kipányvázott lovak állnak a parton mozdulatlanul

a hajnali esőtől csatakos fűben. Hatalmas pocsolyák
dadognak bugyborékolva. Magányos fácska fázik.
Szürke és sárszínű minden. A világ mégis színesedik
fekete-fehér álmok által. Ember akartál maradni.

                                          (tegyem fel. magam. a harangöntés titka a hogyan érdemes.
                                          nem válaszolni a kételyt, hanem elhajítani. ez a hit.
                                          az elhajított kétely repülése. meg tudom csinálni. mindenből
                                          a legjobbat adom. magamból mindent. mikor kiürültem:

                                          ott zeng a harangban a lelkem. a titok a "hogyan". teljes
                                          szívvel. nem dolgod, hogy ítélj, nem dolgod, hogy értsd,
                                          nem dolgod, hogy kitaláld a játékszabályokat, hogy
                                          cseréptörést kiabálj. ember akarok maradni. hát az maradok.

                                          *

                                           repülnöm szívvel. ólomba súlyosulva.
                                           agyagból és aranyból. ecsettel és izzó fémmel.
                                           kiégetem belőlünk a salakkal az imádságot:
                                           "szívem zsong a szép szavaktól
                                           művemet a királynak mondom el
                                           nyelvem gyors, mint az írnok tolla:
                                           éljetek. teljesen és szabadon. 
                                           ajkatokon az isten mosolyog".                                            
                                            freskóim pusztuló templom falán -
                                           esőpászmák mossák a színeket.
                                           a szemünk láttára semmisül.

                                           a porból való porrá lesz.

                                           eső verte lovak állnak
                                           szabadon a réten.

                                           nem a tárgy a lényeg, hanem a mozdulat:
                                           ahogy sörényedről a vizet lerázva
                                           állod a szíveden túl csorduló
                                           időt.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése