2014. szeptember 22., hétfő

Teljesség-átiratok (5.)Hirosige: Tsuki ni Kari

Tér és Pont
Egyetlen pont sem fér el a térben. A tér csak az érzékek részére tűnik határtalannak; tulajdonképpen szűkebb mint a pont. 

Ami határtalan: kiterjedéstelen; ami kiterjedéstelen, abban a végtelen nagyság és végtelen kicsinység ugyanaz.
Isten nemcsak végtelen nagy, hanem végtelen kicsiny is: nincs az a parány, melyben teljes-mivoltában benne ne rejlene.

Isten és a mindenség egyetlen ponton belül van.
(Weöres Sándor: A Teljesség felé)
ott fér, ahol nincs
kiterjedés - akiből
minden kiterjedt


- A Pontnak nincs kiterjedése! A Térben mindennek
   kiterjedése van. A Tér tehát nem tartalmazza a Pontot.
   A Teret érzékelem. A Pont lehetőségéről tudomásom van.
   Nem tartozik a Térbe.
- Ezért állítod, hogy szűkebb? Azért nem ugyanakkora
   a Pont kiterjedéstelensége és a határtalanság kiterjedése, 
   mert a pontban benne van Isten is?  Benne van az a végtelen 
   többlet, ami a határtalanságba - szabadságunk terepébe és
   igazolásába - nem fér bele?
- Istennek nincs kiterjedése! A határtalan egyetlen 
   elhatárolható porcikája sem Isten! Isten a Pontban
   van! Ezért nagyobb a Pont, amit képzelek, nemlétében
   is, mint a határtalan, amiben létezem!
- Avagy: az és nem az. Mi van akkor, ha ő maga a kiterjedés is
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése