2013. december 3., kedd

Figyelmeztetés bekap-/csoláskor
Előfordulhat, hogy ön
élethamisítás áldozatá-
vá vált.

Előfordulhat, hogy önt
nem éri el a szükséges mi-
nimum.

Előfordulhat, hogy ön
csökkentett élettarta-
mú alapanyag.

Előfordulhat, hogy ön
e-
lavult formátum.

előfordulhat, hogy ön
sta-
tisztikai hibahatár.

Előfordulhat hogy ön
nyomokban e-
lőfordulást tar-
talmazhat.

Előfordulhat, hogy önök
szezonvégi ak-
ciós ajánlatok.

Előfordulhat, hogy ön-
költségen sincs ma-
gára kereslet.

Előfordulhat, hogy ön kín-
állat.

Előfordulhat, hogy ön
tükörfordított hasz-
nálati utasítás.

Előfordulhat, hogy ön
előbb fordulhat
föl, mint ön.

Előfordulhat, hogy ön ön-
maga szociális te-
metése.

Előfordulhat, hogy ön
szoft vers-hamisítás ál-
dozatá-
vá vált.

                                Előfordulhat, hogy ön
                                vált?Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése