2013. január 24., csütörtök

Az utolsó keresztény
Megítéltettek már mindenek?
A csorba tettek? Ora et labora:
zsámoly nyers deszkáján térdelek -
görnyedt egész nap hallgattam a szóra.
Halántékomon tompa nyomás
hogy minden, minden hiábavalóság,
sárba csüng az úrhoz szárnyalás,
sárba vetnek ágyat a zsolozsmák.
Ítéltettünk már? Talán csak élünk
ahogy a hajszál gyöngén, tétován,
óvatos-vakon tapogatódzva
nő a rég holt isten homlokán.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése