2017. április 5., szerda

Beszélgetés térképetájon


Kovács András Ferenc:
Senkiföldrajz

megszokható a hosszútávfutó fák
ütemes kék lihegése
a gladiátori menny dróthálója
mögött elhessenő pusztaságon
a vak szél
lebegő lantjátéka a póznasoron
győzedelmes csatavesztéskor
az örökösen átmeneti
az átmenetileg örökölhető
szó fegyverszünetében
megszokható a szellem
marathóni magánya
a homloklebeny surranó
árnyéka balhitek sarában
a menekülő
hátsóudvarok történelme
a fellobogózott roncstelepek
a temetők hadiüzenete
a kövek kitelepítése
a holtak száműzetése
megszokható hősi haláluk
a feledés provinciáiban
a sírkertek belháborújában
hol minden moccanó kavics
megdöntött forradalmi sztélé
a fogadalmak senkiföldjén
eszmék senkiföldrajzában
az ígérgetések földjén
hatalmi hegyvízrajzban
ismeretlen partszakaszokon
megszokható az ország
a hatalom a dicsőség
a felszámolt bakterházak
kutyaólak tyúkketrecek
az eltűntnek nyilvánított
végállomások emlékművei
a semmisnek nyilvánított
szabadság menetrendjei
az agylabirintusban a tudat
önkéntes zúzdáiban
megszokható az önkéntelen
táj törlődése
az önkény senkiföldrajzában
a beomlott alagutak
a váratlan váltók
a könyörtelen megváltók
egymást felváltó szobrok istenek
egyetlenegy bevált talapzaton
cserélt reklámok és röpiratok
megszokható törvények
színeváltozása
vasúti szabályzatok
mennybemenetele
az elaknásított emlékezetből
kihajolni veszélyes
elhajolni veszélyes meghajolni
ajánlott igazságosság
áldozatkészség sigsögságség
kokárdás szemétkonténerek
honvédelmi parádéján
drótháló mögött a szó
fegyverszünetében
lélekszakadtig
hány idegen diadalból
hány ismerős vereségbe
fák szelek holtak utazók
a senkiföldrajzban
az örökösen átmeneti
az átmenetileg örökíthető
két lábon járó néma apokalipszis
megszokhatóshizoo
Térképetáj

megszoktuk a gondráncfelhőzet
savas lecsapódását a szavakba -
a sztratoszféráig érő szájszagot -
fáink csonkolt végtagú hadirokkantak
egy félig kiásott arénagödörben -
az örökölt fegyverszünetet
békének hívjuk -
ajkat sebző igék
kiejtésével játszunk társast
egy szabály tekintetében flexibilis
gazdálkodjokosanban
egymás csereszabatos
szkeletonját fojtogatva az
egyetlen dobás hatosa felett -
megszoktuk a menekülést
a saját főneveink elől is
a visszahulló szavas esőben
alvó szegek rozsdásodását -
megszoktuk hogy ez itt
baromfiudvar ahol hétről hétre random
torkokat nyiszálnak a visszaálmodott
disznótoros egykori gazdák -
megszoktuk a beázó tetőt
a kutyaólat a csirkeszarszag
melléknévvé ázott diadalát -
ez itt térképetáj eltévedésben -
megszoktuk az örökös újratervezést -
a provincianyelven
átnevezett utcatáblák helyett
megszoktuk a megszokott nevek
akcentusát a gépi ajkakon -
megszoktuk az országot amely
hatalom és dicsőség tekintetében
egy vaktérképen hátrál -
megszoktuk az önkéntelen táj
törlődését az önkény 
senkiföldrajzában -
megszoktuk hogy visszanevezik
az emlékezetpolitikát
jövővízióvá -
derékban meghajoltunk és
felemelt ökleink így lettek paták -
egy puszta dátum kokárdás
pusztaságán sípol a tüdőnk
lélekszakadtig -
dobogjunk legalább patársaim
szívdobogjunk -
megszoktuk térképetájon
örökös eltévedésben a
szabályokra hasonlító önkény
önkényesre hasonlító
gránittalapzatát
ellepő tökmindegykiket -
fel se nézz csak dobogj a patáddal -
apokalipszis önkéntes lovasa
átmenetileg örökre
drótháló mögött -
megszoktuk
nem kell megszokni újra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése