2017. december 11., hétfő

Teljesség-átiratok (54.)


kitudjaki?

Az országhoz
Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá, vagy bohóccá válik.
Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják.
A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)

tapssal a fosztást
nézed ahogy tapssal
ünneplik a foszlást

 


Az Országos Fortélyosfélelem
Igazgatási Főosztály felvételt hirdet
Falra festő munkakör betöltésére.

A jelölt kidolgozott
szakpolitikák és eljárások segítségével
irányítja a metaadat-kezelési, 
terminológiakezelési és 
törzsadatkezelési tevékenységek 
szervezését és összehangolását, 
valamint gondoskodik arról, 
hogy az információkezelés 
végeredményben rettegést teremtsen.

Közreműködik a felügyeleti 
rendszerekben használatos adatbázisok, 
adattárak és adatcsere-protokollok 
folyamatos megsemmisítését 
biztosító tevékenységekben, 
elősegíti a szabványos 
jelentési formátumok és a 
minőségbiztosítási eljárások
fokozatos felszámolását.

Gyakorlati tapasztalat előny
de nem követelmény, pályakezdők
jelentkezését is várjuk.
tapssal a fosztást
jól fizetett munkád jól
végzett örömét

*

tapssal a foszlást
nézed ahogy tapssal
ünnepled a fosztást


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése