2016. október 15., szombat

Teljesség-átiratok (39.)

A látomás spirituálisan szabadabb korszakokban 
se lehetett több (se kevesebb) a figyelem eksztatikus 
gyakorlásánál. Hurkot vető perspektíva. 
(Lanczkor Gábor)


Kiss MariannaNoé bárkája
A sötétbe-merülés, általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? semmit és mindent. Ez a semmi és minden: ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben és megteremted önmagadban a teljes-emberség állapotát: nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor: nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre: nem törődj vele; a sötét hatalom nem adhat neked semmit és nem vehet el tőled semmit, ha az egyedül-érvényes mérték működik benned. Odaveszhet kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed? mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, a sírba nem viheted magaddal; de a mélyedben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a világpusztulás sem, ezért kívánj hozzá-igazodni. Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a mindent beborító áradat fölött.
Embertársaidért nem tehetsz többet, mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. Erőszakkal megmenteni senkit sem lehet, amikor az özön mindent beborít.
Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé-bárkára akar felkapaszkodni. A Noé-bárka látszik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy bokor alja is többet ér.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)
több vagy kevesebb
méricskél az elme -
a figyelem: figyelméricskél-kori jó-
zanság szavak asszók
zanzák rögzületek
ugyanaz-kód

méricskél-kori vég-
letszavak éghasitó 'feszt
végzet-létkövető
figyelemzuhanó test

méricskél-kori táp-
lálék szava rálép
végzet-hőkövető
kitörölni a málét

méricskél-kori bár-
kádon a mondani kell:
zanzák kurta jelek
teste a jelre figyel.
törzsfény térkaput ér
bárkád. fénylevelek közt
te csak figyeljNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése