2016. július 12., kedd

Teljesség-átiratok (37.)


Képek: Fan HoA képzelet
A Föld a hazugság tisztítótüze; itt minden hazug körülöttünk: a tér álvégtelenje, a dolgok ál-valósága, önmagunk ál-sokasága. S az emberagyban még az igazság is táncol: egyszerre minden igaz, és egyszerre semmi sem igaz. A hazugság-áradatból az egyetlen kivezető út éppen az, amely a leghazugabbnak látszik: a képzelet. A sok ál-valóság közt képzeletedre van bízva az igazi valóság helyreállítása. Nem a hegy és nem a völgy a valódi, hanem a szépség, melyet képzeleted a hegyek-völgyek formáin élvez; és a jelenség világ ál-végtelenjéből képzeleteden át vezet az út a benned rejlő igazi végtelenbe. 
Más a képzelet és más a képzelődés, ahogy más a beszéd és más a fecsegés. A képzelődés az élet törvénye szerint működik és az éhen maradt vágyakat köddel eteti; a képzelet a lét törvénye szerint működik és amit megteremt, műalkotás, tettet, gondolatot: valódi és igaz.
A Földön mindaz, ami keletkezik és elmúlik, valóságnak neveztetik; csak éppen a képzelet tűnik olyannak, mintha teremtményeit a semmiből húzkodná elő. Az ál-semmi, ahonnét a képzelet merít: a valóság; s a sok különlévő ál-valóságban csak az a valódi, ami bennük semminek, képzeletnek rémlik: érzékelhetetlen, közös lényegük, a változó megnyilvánulások mögötti változatlan létezés.
(Weöres Sándor: A teljesség felé)
mit képzelsz! semmit...
nem képzelek, mióta 
sejtem: teremthet
minden lélegzetvételeddel kilehelsz
egy kis darabka lelket.
olyanok vagyunk mint. vagy másmilyenek -
nincs találó hasonlat az istenre.
szokták mondani, hogy mindenható, de
ez is csak olyan. ahogy a lélegzet ható-
köréből elvágyó lélek szeretné 
elképzelni istenség-önmagát.

úgy igazi minden és annyira
valódi, amennyire kileheled.
olyanok vagyunk, mint. vagy másmilyenek -
miránk sincs egyszerre találó hasonlat.
ez is csak olyan. ahogy téged választlak
válasznak. és visszamenőleg
keresem hozzád az
elképzelhető kérdést.úgy képzelem: egy
reggel nem leszek éhes
a képzeletre -


pont elég lesz a
kilehelt pára. ahogyan
szertefoszlik
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése